Pobierz aplikację Sama Badam Bez Barier na Telefon lub Tablet


O PROJEKCIE

„Sama Badam – Bez Barier” to projekt realizowany w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu.

Projekt realizowany jest przez Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Rzeszowie, partnerem projektu jest Uniwersytet Rzeszowski.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości prozdrowotnej na temat profilaktyki raka piersi wśród kobiet z dysfunkcją narządu słuchu w województwie podkarpackim.

Warsztaty

Cykl 10 warsztatów 4 godzinnych realizowany był w siedzibie Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych w dniach od 1 września do 30 października 2020 roku.

Warsztaty poprowadziła mgr Joanna Błajda, pracownik Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nadzór merytoryczny nad projektem objęła Pani dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś.

Treści warsztatów przekazywane były za pośrednictwem tłumacza języka migowego/surdopedagoga Pani mgr Katarzyny Hul.

Informacje o raku piersi

Informacje o samobadaniu piersi